Om sanningen skall fram
� Polisförhör med misstänkta för grova brott
   
 
Författare:Kronkvist Ola
Titel:Om sanningen skall fram � Polisförhör med misstänkta för grova brott
Utgivningsår:2013
Omfång:308 sid.
Förlag:Linnaeus University Press
ISBN:9789187427060
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Kriminologi , Processrätt

SLUT på förlag

 

Den här avhandlingen beskriver, problematiserar och analyserar hur polisutredare av grova brott planerar, genomför och utvärderar förhör med misstänkta. Förhörsarbetet sätts i utredningsprocessens hela sammanhang, såväl organisatoriskt, juridiskt som psykologiskt. Särskild tonvikt har lagts vid utredningsprocessens informationsflöde, dess beslutsfattande och skyddet av den misstänktes mänskliga rättigheter.

Utredarna ställs inför kontinuerliga konfliktsituationer där verksamhetens mål och grundläggande juridiska principer emellanåt ställs mot varandra. Inte minst frågan om objektivitet och den misstänktes rätt att betraktas som oskyldig ställs mot målet att skyndsamt utreda brott och föra fram en misstänkt till åtal. Utredarna använder en rad tekniker för att lösa dessa konflikter.

Som ett led i att stärka utredningens objektivitet använder utredarna den graverande utredningsinformationen taktiskt i förhören med de misstänkta. Detta underlättar för dem att värdera utsagornas tillförlitlighet.

Ola Kronkvist är verksam vid polisutbildningen vid Linneuniversitetet i Växjö. Han är filmag. i psykologi och detta är hans avhandling i socialt arbete.
 
  © 2017 Jure AB