SOU 2013:22 Så enkelt som möjligt
� för så många som möjligt
   
 
Titel:SOU 2013:22 Så enkelt som möjligt � för så många som möjligt
Anmärkning:Samordning och digital samverkan. Betänkande från E-delegationen.
Utgivningsår:2013
Omfång:67 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239186
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:E-delegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:32
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 181 SEK exkl. moms

 

En vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Innehåller två huvudsakliga rekommendationer:

- Information bör publiceras fritt utan avgifter och krångliga licenser på myndighetens eller kommunens webbplats.

- Information bör lämnas ut elektroniskt på begäran.
Innehåller också en genomgång av den juridiska situationen.

En nationell strategi och en handlingsplan för interoperabilitet (digital samverkan) har tagits fram, vilken utgår från den europeiska strategin för interoperabilitet.

En ny version av Vägledning för automatiserad samverkan har fastställts och har fått det nya namnet "Vägledning för digital samverkan".
 
  © 2017 Jure AB