Fullmakt och immateriella tjänster
   
 
Författare:Dotevall Rolf
Titel:Fullmakt och immateriella tjänster
Utgivningsår:2013
Omfång:256 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139205630
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt

Pris: 401 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas de regler som gäller då någon rättshandlar för en annan persons räkning. Här behandlas ingående reglerna för fullmakt, handelsagentur och kommission. Även de regler som gäller för mäklare och då särskilt fastighetsmäklare uppmärksammas. Likaså berörs de regler som omfattar prokura och särskild firmatecknare i aktiebolag.

Fullmakt och immateriella tjänster behandlar frågor som rör såväl partsbindning som relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, t.ex. lojalitetsplikt, skadeståndsansvar, tillräknande av kunskap, provision och avgångsvederlag. I detta sammanhang beskrivs vad som gäller vid avtal om immateriella tjänster som avser sådana uppdrag som inte har samband med tillverkning eller bearbetning av sak. Även frågor som rör en leverantörs säkerhet för krediter som lämnas en återförsäljare uppmärksammas.

Utöver nordisk rätt lämnas visst utrymme åt amerikansk, engelsk och tysk rätt.

Fullmakt och immateriella tjänster är främst avsedd att användas som lärobok men den vänder sig också till praktiker och framställningen är tillviss del avpassad för detta ändamål.
 
  © 2017 Jure AB