Konsumenttjänstlagen
� En kommentar
   
 
Författare:Johansson Svante O.
Titel:Konsumenttjänstlagen � En kommentar
Utgivningsår:2013
Omfång:637 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112785
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Fastighetsrätt

Pris: 1771 SEK exkl. moms

 

Nu utkommer en helt ny lagkommentar till konsumenttjänstlagen (1985:716). Författaren kommenterar utförligt och paragrafvis konsumenttjänstlagens bestämmelser med omfattande hänvisningar till lagförarbeten och rättspraxis.

 
  © 2017 Jure AB