Återvinning i konkurs
   
 
Författare:Lennander Gertrud
Titel:Återvinning i konkurs
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:482 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016861
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 122
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

Pris: 1420 SEK exkl. moms

 

Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier. Inom detta område intar reglerna om återvinning en viktig plats. Återvinningsreglerna, som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp, är komplicerade och svårtillämpade. I denna bok analyseras dessa regler på ett klargörande sätt.

Framställningen inriktas på de materiella reglerna om återvinning. I boken behandlas framför allt de i praktiken vanligaste fallen av återvinning, såsom återvinning av betalningar i olika former, säkerställanden i efterhand, benefika transaktioner och av otillbörliga förfaranden. Vidare behandlas bl.a. det grundläggande ”nackdelskravet” och det närmare innehållet i återvinningspåföljden.

Denna fjärde upplaga av boken har bearbetats med hänsyn till den utveckling som skett under det senaste decenniet.
 
  © 2017 Jure AB