Svensk och europeisk marknadsrätt 2
� Marknadsföringsrätten
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Svensk och europeisk marknadsrätt 2 � Marknadsföringsrätten
Utgivningsår:2013
Omfång:201 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139204831
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt , Immaterialrätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

Denna framställning är en nyskriven lärobok och grundläggande redogörelse marknadsföringsrätten, dvs. den del av marknadsrätten som bygger på den svenska marknadsföringslagen av 2008 och de bakomliggande EU-direktiven på området samt andra anknytande rättsregler om marknadsföring.

Tyngdpunkten har lagts på regelverket kring vilseledande reklam, vilseledande efterbildning och kopplingen till unionsrätten. Framställningen lägger särskild vikt vid Marknadsdomstolens praxis och söker också att observera marknadsföringslagens båda huvudändamål, dvs. att skydda konsumenterna och att skydda näringsidkare mot otillbörliga affärsmetoder. Främst observeras praxis enligt den nya lagen som nu varit i kraft i ca fem år.

Boken är avsedd både som lärobok och för praktisk tillämpning av markandsföringslagen.
 
  © 2017 Jure AB