I stället för straff
� Sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet
   
 
Författare:Zila Josef
Titel:I stället för straff � Sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet
Utgivningsår:1992
Omfång:235 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175985268
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 575 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB