Civilrättskipning
   
 
Författare:Westberg Peter
Titel:Civilrättskipning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:500 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206491
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 202
Ämnesord:Processrätt

Pris: 727 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas tvistlösningsförfaranden inom både den statliga och privata civilrättskipningen; civilprocessen inklusive de delar av utsökningsförfarandet som handlar om verkställighet av en tvistemålsdom, skiljeförfarandet, förlikningsförhandlingen, medlingen och förfarandet inför en privatdomare (privat tvistlösningsnämnd).

Tyngdpunkten i framställningen ligger på en beskrivning av huvuddragen i dessa förfaranden och de principiella tankar som präglar dessa tvistlösningsformer. En viktig sida av beskrivningen är att skildra väsentliga likheter och skillnader mellan den statliga och privata rättskipningen.

I denna andra upplaga har en hel del tillägg, förtydliganden och ändringar gjorts, t.ex. angående rätten till domstolsprövning, processuella överenskommelser, skillnaden mellan dispositiva och indispositiva tvistemål, om domstolsbegreppet och kompetensfördelningen mellan domstol och skiljenämnd. Upplagan innehåller fler rättsfallsreferenser och ett betydligt mer omfattande sakregister.
 
  © 2017 Jure AB