Brottsbalken En kommentar Del II (13-24 kap.)
� Brotten mot allmänheten och staten m.m. (HÄFTAD STUDENTUTGÅVA)
   
 
Författare:Holmqvist Lena , Leijonhufvud Madeleine , Träskman Per Ole , Wennberg Suzanne
Titel:Brottsbalken En kommentar Del II (13-24 kap.) � Brotten mot allmänheten och staten m.m. (HÄFTAD STUDENTUTGÅVA)
Anmärkning:Studentutgåva 7.
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2013
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206743
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 815 SEK exkl. moms

 

Brottsbalken kommenteras utförligt och paragrafvis. Här redovisas förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer.

Detta är en studentutgåva av del II av brottsbalkskommentaren avsedd att användas i kurser i straffrätt. Numera är text och sidangivelser desamma som i pärmversionen av verket och i den elektroniska versionen som publiceras på Zeteo.

Omarbetningar av innehållet har skett i överensstämmelse med den revision av pärmversionen som gjordes år 2012 samt i den utsträckning ändringar i brottsbeskrivningarna och andra lagrum har genomförts efter detta och i den utsträckning som nytt rättsfallsmaterial har tillkommit. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin beaktats fram till den 1 januari 2013.

Professor Madeleine Leijonhufvud svarar för kommentaren till 13 – 18, 20 och 21 kap., professor Suzanne Wennberg för kommentaren till 23 och 24 kap. och professor Per Ole Träskman för kommentaren till 19 och 22 kap.
 
  © 2017 Jure AB