Våld mot tjänsteman
� och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken
   
 
Författare:Westerlund Gösta
Titel:Våld mot tjänsteman � och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken
Utgivningsår:1990
Omfång:402 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9154420717
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 107
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB