Borgen och tredjemanspant
   
 
Författare:Walin Gösta , Ingvarsson Torbjörn
Titel:Borgen och tredjemanspant
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:367 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016434
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 121
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 1420 SEK exkl. moms

 

Borgen är vanligt förekommande som säkerhet för annans prestation. Det finns ett stort antal rättsfall i ämnet, men en modern lagstiftning saknas. Tredjemanspant, det vill säga pant som någon ställer till säkerhet för en annan persons skuld, fyller en viktig funktion för kreditväsendet och har stora likheter med borgensåtaganden.

”Borgen och tredjemanspant”, som kommit att bli det svenska standardverket på området, är en brett upplagd redogörelse för dessa praktiskt viktiga säkerhetsformer. I framställningen belyses många viktiga men oklara frågor förknippade med borgen och tredjemanspant. Boken riktar sig till praktiker som önskar få svar på konkreta frågeställningar, men genom den breda översikten av området belyses även teoretiskt viktiga kredit- och fordringsrättsliga frågor för den rättsvetenskapligt intresserade.

Boken gavs ut i sin första upplaga 1984. Tidigare upplagor skrevs av Gösta Walin ensam. Texten har i denna upplaga setts över med avsikten att framställningen fortsatt ska vara funktionell och den nya upplagan utgör en naturlig fortsättning från tidigare upplagor.

Torbjörn Ingvarsson är lektor vid Uppsala universitet och docent i civilrätt vid samma lärosäte.
 
  © 2017 Jure AB