Skatterätt
� in nuce
   
 
Författare:Hiort af Ornäs Leijon Lena
Titel:Skatterätt � in nuce
Utgivningsår:2013
Omfång:208 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147098927
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 253 SEK exkl. moms

 

I denna bok ges en överblick över det svenska skattesystemet. Boken består av fyra delar.

Den första delen Skatterättens grunder ger läsaren en inblick i skattesystemets uppbyggnad, rättskällor och bakgrund.

Den andra delen Den materiella skatterätten ger en överblick över de materiella reglerna inom skattesystemets samtliga områden vilket innebär att direkt skatt, indirekt skatt och sociala avgifter behandlas. Denna del omfattar således en beskrivning av både individ- och företagsbeskattningen.

Den tredje delen Förfarande introducerar läsaren i förfarandelagstiftningen.

Den fjärde och avslutande delen Internationella frågor behandlar skatterätten ur ett internationellt perspektiv.

Boken är avsedd att användas i universitetsutbildning och av alla som har vill bilda sig en uppfattning, eller uppdatera sina kunskaper, om hela eller delar av skattesystemet.

Boken kan med fördel användas tillsammans med boken
Övningar i skatterätt av Hiort af Ornäs/Kristoffersson.

 
  © 2017 Jure AB