Praktisk IT-rätt
   
 
Författare:Lindberg Agne , Westman Daniel
Titel:Praktisk IT-rätt
Anmärkning:Ny upplaga utkommer eventuellt under 2009.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:527 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007499
Ämnesord:IT-rätt

SLUT på förlag

 

Boken behandlar de juridiska frågeställningar som uppstår i samband med en kommersiell användning av ny informationsteknik. Författarna redogör för de rättsregler som styr IT-branschens verksamhet, t.ex. regler om elektronisk handel, upphovsrätt, yttrandefrihet och skydd för personuppgifter. Boken innehåller också en genomgång av de olika IT-avtalens egenheter och fallgropar.

Tredje upplagan är omarbetad och väsentligt utökad. Detta gäller särskilt avsnitten om elektronisk handel, domännamnssystemet, länkning, patent på datorprogramrelaterade uppfinningar, ansvaret för Internetoperatörer, skyddet för databaser m.m. Avtalsdelen har utökats med ett nytt kapitel om webbrelaterade avtal samt uppdaterats med redogörelser för nya standardavtal.

Agne Lindberg är advokat och verksam vid Advokatfirman Delphi & Co.

Daniel Westman är doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB