Ds 2013:30 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande
   
 
Titel:Ds 2013:30 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande
Utgivningsår:2013
Omfång:381 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239490
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:30
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

I promemorian görs en översyn av de särskilda skyndsamhetskrav och tidsfrister som gäller handläggningen av ärenden där ungdomar är inblandade som misstänkta eller målsägande under förundersökningen och i domstol.
 
  © 2017 Jure AB