Ds 2013:43 Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning
   
 
Titel:Ds 2013:43 Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning
Utgivningsår:2013
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239803
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:43
Ämnesord:Straffrätt , IT-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Under 2007 remitterades en departementspromemoria Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning (Ds 2007:14). Förslagen i promemorian ledde dock inte till något förslag av regeringen om ändringar i lagen om avkodningsutrustning.

Frågan om kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning har emellertid fått förnyad aktualitet till följd av den ökade omfattningen och skadeverkningarna av olovlig användning av avkodnings-utrustning och av den snabba tekniska utvecklingen. Det har därför bedömts angeläget att återigen väcka frågan om en utökad kriminalisering.

Mot bakgrund av synpunkter som framkommit vid remitteringen av den tidigare promemorian och utvecklingen sedan dess, har lagförslagen justerats och en ny promemoria utarbetats.

I nu föreliggande promemoria föreslås ändringar i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning grundade på aktuella överväganden. Förslaget innebär att det kriminaliserade området i lagen utvidgas till att även omfatta viss privat olovlig hantering av avkodningsutrustning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB