The role of the European Court of Justice in the enforcement of unimplemented directives
   
 
Författare:Ekström Monika
Titel:The role of the European Court of Justice in the enforcement of unimplemented directives
Anmärkning:Engelsk text
Utgivningsår:1993
Omfång:54 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984407
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 21
Ämnesord:EU-rätt , Processrätt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB