Produktansvar
� En introduktion
   
 
Författare:Forssén Björn
Titel:Produktansvar � En introduktion
Utgivningsår:2013
Omfång:86 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235076
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 224 SEK exkl. moms

 

I denna bok ges en introduktion till det strikta produktansvaret som gäller i Sverige sedan 1993 och bygger på EU:s produktansvarsdirektiv (85/374/EEG). Lydelserna av produktansvarslagen (1992:18) och direktivet återges till fullo. I boken berörs lagens förhållande till direktivet och till andra skadeståndsrättsliga regler. Genomgående anges, vid redogörelsen för innebörden av respektive lagrum, om det har en motsvarande bestämmelse i direktivet. Mål från EU-domstolen som berör regler eller begrepp i lagen nämns också – samt vissa avgöranden i Högsta domstolen. Annat som nämns i denna introduktionsbok är bl.a. också CE-märket och EU-miljömärket, och hur dessa ska utformas.

Björn Forssén är advokat och juris doktor.
 
  © 2017 Jure AB