Från insidan
� barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte - Barnombudsmannen 2013
   
 
Titel:Från insidan � barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte - Barnombudsmannen 2013
Anmärkning:BO:s årsrapport 2013.
Utgivningsår:2013
Omfång:107 sid.
Förlag:Barnombudsmannen
ISBN:9789187448812
Ämnesord:Kriminologi , Processrätt , Straffrätt

Pris: 155 SEK exkl. moms

 

I årsrapporten berättar barn och ungdomar om sina upplevelser, vad som händer och vad man tänker när man är frihetsberövad som barn. Barnombudsmannen har analyserat situationen för dessa barn och ungdomar för att se hur samhället lever upp till barnkonventionen och andra internationella riktlinjer och regler. Våra slutsatser mynnar ut i sju förslag till förändringar:

- Frihetsberövande före rättegång som en sista utväg.
- Inför tidsgränser.
- Inget barn ska placeras i arrest i dess nuvarande utformning.
- Inget barn som misstänks för brott ska isoleras under utredningstiden.
- Restriktioner ska individualiseras för barn.
- Alla barn ska alltid ha tillgång till en offentlig försvarare från det första förhöret.
- Inrätta ett oberoende barnombud.
 
  © 2017 Jure AB