Utlevering for straffbare forhold
   
 
Författare:Mathisen Gjermund
Titel:Utlevering for straffbare forhold
Utgivningsår:2009
Omfång:526 sid.
Förlag:Gyldendal Akademisk
ISBN:9788205397651
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 1109 SEK exkl. moms

 

Boken tar for seg utleveringsloven, Norges utleveringsavtaler og den nye lov om nordisk arrestordre, så vel som reglene om utlevering til Jugoslaviadomstolen, Rwandadomstolen og Den internasjonale straffedomstol (ICC). Særlig oppmerksomhet er også viet Schengensamarbeidet, den europeiske arrestordren og EF-domstolens rettspraksis, menneskerettighetene og praksis fra EMD og Menneskerettighetskomiteen samt annet internasjonalt samarbeid av betydning for norsk utleveringsrett.
 
  © 2017 Jure AB