Kriminalrättens grunder
   
 
Författare:Asp Petter , Ulväng Magnus , Jareborg Nils
Titel:Kriminalrättens grunder
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:504 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788585
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Svensk straffrätt nr. 1
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 616 SEK exkl. moms

 

Kriminalrättens grunder är en lärobok rörande straffrättens allmänna del. Boken fokuserar på de allmänna frågor som måste besvaras vid bedömande av huruvida brott förövats, dvs. på de ansvarsförutsättningar som ligger inom ramen för det så kallade brottsbegreppet.

I boken behandlas sålunda frågor om

• orsakande
• straffbar underlåtenhet
• det allmänna kravet på gärningsculpa
• nationella begränsningar
• rättfärdigande och ursäktande omständigheter
• det allmänna kravet på uppsåt eller oaktsamhet
• de osjälvständiga brottsformerna (bl.a. försök, förberedelse och medverkan till brott).

Dessutom finns ett kapitel som behandlar regler och principer för s.k. brottslighetskonkurrens. Boken, som utgör en omarbetning av Allmän kriminalrätt, är den mest heltäckande framställningen över de allmänna lärorna om brott. Boken utgör också den första delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt.
 
  © 2017 Jure AB