Konsumentkrediter
� kommentar till 1992 års konsumentkreditlag
   
 
Författare:Eriksson Anders , Lambertz Göran
Titel:Konsumentkrediter � kommentar till 1992 års konsumentkreditlag
Utgivningsår:1993
Omfång:415 sid.
Förlag:Publica
ISBN:913892143X
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt , Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en kommentar till konsumentkreditlagen med redovisning av rättsfall från domstolarna och avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden. Vidare berörs de riktlinjer och allmänna råd m.m. i konsumentkreditfrågor som har utfärdats av olika myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB