Straffrättens karta och landskap
� Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi
   
 
Författare:Lernestedt Claes
Titel:Straffrättens karta och landskap � Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi
Utgivningsår:2013
Omfång:524 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017554
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 403 SEK exkl. moms

 

Boken innehåller tidigare publicerade uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi under perioden 2000-2011, mestadels i olika hyllningsskrifter, utländska tidskrifter och liknande. Dessa uppsatser har ett samband beträffande innehåll och presentation.

Ingen av uppsatserna är av enbart straffrättsfilosofisk eller rättsfilosofisk karaktär. I mycket betecknas de som förmedlare av det som är partikulärt och generellt, praktikt och teoretiskt i ämnet. Några uppsater har ett mer rättsvetenskapligt anslag än de andra och vissa överlappningar mellan uppsatserna existerar likaså. Men meningen är att uppsatserna till sitt innehåll ska anses tämligen tidlösa.

De flesta av uppsatserna har lämnats i stort sett oförändrade med undantag i några fall för språkliga redigeringar, uppdatering av rättsfall och viss annan uppdatering utan att för den skull påverka innehållet.
 
  © 2017 Jure AB