Proceduren vid EG-domstolarna
   
 
Författare:Rundegren Hans
Titel:Proceduren vid EG-domstolarna
Utgivningsår:1995
Omfång:186 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175986930
Ämnesord:EU-rätt , Processrätt

Pris: 424 SEK exkl. moms

 

Grunddragen i EG-rättens processuella regelsystem presenteras i denna bok och kommenteras med hänvisningar till konkreta mål. Bokens disposition följer i stort EG-domstolarnas processreglementen.
 
  © 2017 Jure AB