Medicinsk juridik
� Grundläggande handbok
   
 
Författare:Adler Hans
Titel:Medicinsk juridik � Grundläggande handbok
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:134 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144090337
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Frågor kring medicinsk juridik är vanliga inom hälso- och sjukvården. Det är därför mycket viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att inhämta tillräckliga kunskaper inom detta område. Denna tredje upplaga av Medicinsk juridikär en grundläggande bok som belyser de viktigaste lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som rör hälso- och sjukvårdspersonal.

Det medicinskjuridiska regelverket är komplicerat och svåröverskådligt. Det inbegriper många lagar och andra författningar och berör många myndigheter. Det är inte alltid lätt att få klarhet i alla dessa bestämmelser och regler, som är spridda på många olika ställen i myndigheternas regelverk. I denna bok redovisas de viktigaste bestämmelserna.
Boken vänder sig till dem som genomgår utbildningar eller arbetar inom hälso- och sjukvården. Den vänder sig även till beslutsfattare och förtroendevalda. Även enskilda kan ha intresse av att på ett lättillgängligt sätt kunna få ta del av de viktigaste reglerna, som här har samlats i en bok.
 
  © 2017 Jure AB