Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Ullman Harald , Unger Sven
Titel:Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:172 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235236
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i.

Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd vid icke lagreglerade tjänster, advokatens ansvar för rådgivning, ansvarsbegränsningar samt försäkringsmöjligheter.

Boken innehåller bl.a. en utförlig systematisk rättsfallsförteckning. I denna kan läsaren finna rättsfall sorterade under olika rubriker som ”Preskription och reklamation”, ”Hopp i kontraktskedjan” osv.

I denna andra upplaga har beaktats den rättsutveckling som skett fr.o.m. september 2009 t.o.m. december 2012. Dessutom har vi infört en hel del allmänna kompletteringar, ibland i förtydligande syfte. Även rättsfallsregistret har uppdaterats.
 
  © 2017 Jure AB