SOU 2013:85 Stärkt straffrättsligt skydd för egendom
   
 
Titel:SOU 2013:85 Stärkt straffrättsligt skydd för egendom
Utgivningsår:2013
Omfång:400 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239507
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Egendomsskyddsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:85
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningens övergripande uppgift har varit att undersöka om det straffrättsliga skyddet för egendom behöver stärkas och att föreslå de författningsändringar som det finns anledning till.

En av uppgifterna har varit att analysera rättsläget avseende brottslighet med systematiska inslag, till exempel bedrägerier som utförs genom massutskick av bluffakturor, och att ta ställning till om sådana omständigheter som att brottsligheten har begåtts systematiskt har fått tillräckligt genomslag vid gradindelningen av brotten.

För att kunna göra den nödvändiga analysen bland annat av hur brottslighet med systematiska inslag beaktas i rättspraxis har utredningen inhämtat och granskat ett stort antal domar som meddelats av Stockholms tingsrätt, Göteborgs tingsrätt och Malmö tingsrätt under ett års tid. Granskningen har omfattat ca 2 500 tingsrättsdomar.

Utöver de frågeställningar som nämns i direktiven har utredningen ansett det rymmas inom uppdraget att ta upp vissa andra frågor i syfte att förstärka det straffrättsliga skyddet för egendom. En sådan fråga är om det finns skäl att kriminalisera olovlig användning av andra personers identitetsuppgifter, så kallad identitetsstöld.
 
  © 2017 Jure AB