Stiftelsen Tryggare Sverige Årsrapport 2013
   
 
Titel:Stiftelsen Tryggare Sverige Årsrapport 2013
Utgivningsår:2014
Omfång:81 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235557
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO som drivs i form av en allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär utan bakomliggande vinstintresse. Stiftelsen är en ny aktör inom trygghetsområdet som varken tar emot bidrag från staten eller från partier. Verksamheten bygger på finansiering och delaktighet från enskilda företag och bidragsgivare som har sett det som viktigt att stödja denna typ av verksamhet, inte minst utifrån ett CSR-perspektiv.

Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom trygghetsområdet. Ytterst handlar det om att minska brottsligheten och säkerställa att alla som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.

Stiftelsen erbjuder en professionell verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Verksamheten bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med bl.a. stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och enskilda, alltså privat och offentlig samverkan i nya roller.

Med denna årsrapport vill vi redovisa vår syn på läget i Sverige och samtidigt bidra till att synliggöra trygghetsfrågorna. Årsrapporten innehåller ett tiotal debattartiklar som handlar om viktiga händelser som inträffat under året, men de handlar också om situationen inom polisen, om vikten av att inkludera näringslivet i det trygghetsskapande arbetet och om kommunernas brottsförebyggande arbete m.m. Rapporten speglar således viktiga frågor inom trygghetsområdet som har diskuterats i Sverige 2013.

Innehållsförteckning
Medverkande
1. Inledning 9
Karl-Åke Pettersson och Magnus Lindgren
2. Inför krav på barnkonsekvensanalyser vid
brott i nära relationer 15
Magnus Lindgren
3. Ett år efter mordet i Malmö – problemen kvarstår 19
Angela Beausang och Magnus Lindgren
4. Sverige har mycket att lära i kampen mot människohandel 23
Magnus Lindgren och Ninna Mörner
5. JO skuldbelägger offer för människohandel 27
Magnus Lindgren och Anna Palm
6. Sluta trixa med brottsstatistiken 31
Göran Kellner och Magnus Lindgren
7. Stöd till brottsdrabbade - ett geografiskt lotteri 33
Magnus Lindgren
8. Fjärrpolis istället för närpolis 37
Magnus Lindgren
9. Trygghet i kollektivtrafiken 41
Thomas Ahlskog
10. Få brott mot kvinnor i nära relationer klaras upp 43
Magnus Lindgren
11. Behov av värdegrundsarbete inom fotbollen 47
Magnus Lindgren
12. Våld i offentlig miljö – ett arbete med brister 51
Karl-Åke Pettersson
13. Några avslutande reflektioner 53
Karl-Åke Pettersson och Magnus Lindgren
Bilaga
Stiftelsen Tryggare Sveriges värdegrund 71
Stiftelsen Tryggare Sveriges aktiviteter under 2013 73

 
  © 2017 Jure AB