Likvidation av aktiebolag
� En kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen
   
 
Författare:Malmborg Leif
Titel:Likvidation av aktiebolag � En kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen
Utgivningsår:2014
Omfång:539 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235588
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Insolvensrätt

Pris: 778 SEK exkl. moms

 

I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag, såväl frivillig som tvångslikvidation. 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även regler i angränsande lagstiftning som blir tillämpliga vid en likvidation. Här behandlas bolagsstämmofrågor, kallelse, kontrollbalansräkning, ansvarsfrågor för likvidator, styrelse, VD och andra företrädare för bolaget, företagsrekonstruktion och konkurs m.m. Rättspraxis kommenteras mycket utförligt och boken har ett omfattande sakregister. Boken är uppdaterad t.o.m. SFS 2013:737 och hänsyn har tagits till de föreslagna lagändringarna i prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen.

Det är en oumbärlig bok för alla som kommer i kontakt med likvidation av aktiebolag såsom styrelseledamöter som måste bevaka bolagets eget kapital för att inte riskera personligt medansvar, revisorer och redovisningskonsulter som skall ge råd till styrelseledamöter och som även behöver veta hur redovisning och revision skall göras under likvidationen. Och självfallet för den som arbetar som likvidator eller biträder likvidator.

Författaren Leif Malmborg är VD för Aktiebolagstjänst, har arbetat med likvidationer sedan tidigt 80-tal och varit likvidator i flera tusen företag, företrädesvis aktiebolag.
 
  © 2017 Jure AB