SOU 2014:14 Effektiv och rättssäker PBL-överprövning
   
 
Titel:SOU 2014:14 Effektiv och rättssäker PBL-överprövning
Utgivningsår:2014
Omfång:271 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240823
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:PBL-kommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:14
Ämnesord:Fastighetsrätt , Processrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

PBL-överklagandeutredningen har haft i uppdrag att se över möjligheterna att effektivisera processen för prövningen av kommunala beslut som har överklagats enligt plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL. Syftet med uppdraget är att, med bibehållen rättssäkerhet, åstadkomma en effektivare prövningsordning.
 
  © 2017 Jure AB