Internationalisation of Law in the Digital Information Society
� Nordic yearbook of law and informatics 2010-2012
   
 
Författare:Svantesson Dan Jerker B. , Greenstein Stanley
Titel:Internationalisation of Law in the Digital Information Society � Nordic yearbook of law and informatics 2010-2012
Utgivningsår:2013
Omfång:383 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788792598226
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Ex tuto
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 2010-12
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 496 SEK exkl. moms

 

Internationalisation of Law in the Digital Information Society covers the theme: ´Internationalisation of law in the digital information society´, with the following sub-themes:

1) Data protection in global networks
2) Evolving systems for solving conflict of laws on the Internet
3) Visualisation of law.
 
  © 2017 Jure AB