Konkurrensrätt
� en handbok
   
 
Författare:Karlsson Johan , Östman Marie
Titel:Konkurrensrätt � en handbok
Anmärkning:Klicka nedan för en pdf-fil med fullständig innehållsförteckning.
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:1332 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105269
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt , Processrätt

Pris: 2365 SEK exkl. moms

 

Ladda hem pdf-fil 
Nu utkommer en ny femte upplaga av den välkända kommentaren "Konkurrensrätt - en handbok". Författarna redogör i detalj för tolkningen och tillämpningen i Sverige av de EU–rättsliga och de svenska konkurrensreglerna. Boken behandlar både materiella och processuella aspekter och innehåller omfattande hänvisningar till såväl EU-rättslig som svensk lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.

I den nya upplagan har omfattande omarbetning och uppdatering skett med hänsyn till ny lagstiftning och praxis. Det har också införts ett nytt avsnitt om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och ett nytt kapitel om bevisbörda och beviskrav.

Förord av Carl Wetter.

Författarna, Johan Karlsson och Marie Östman, har mångårig erfarenhet av konkurrensrätten i praktiken.

Johan Karlsson är advokat, delägare och ansvarig för advokatfirman Vinges specialistgrupp för EU- och konkurrensrätt.
Marie Östman, som tidigare varit verksam som advokat, är processråd på Konkurrensverkets juridiska avdelning.

Innehåll
Förord
Förkortningar
Författarnas inledning
Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige
Avsnitt II. Konkurrensreglernas tillämpningsområde
Avsnitt III. Relevant marknad
Avsnitt IV. Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete
Avsnitt V. Undantag
Avsnitt VI. Horisontella samarbeten
Avsnitt VII. Vertikala samarbeten
Avsnitt VIII. Immateriella rättigheter och licensavtal
Avsnitt IX. Missbruk av dominerande ställning
Avsnitt X. Kontroll av företagskoncentrationer
Avsnitt XI. Sanktioner för överträdelse av förbuden
Avsnitt XII. Förfarandet i Konkurrensverket
Avsnitt XIII. Överklagande av beslut och domar
Avsnitt XIV. Förfarandet i domstol
Avsnitt XV. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
Bilagor
Artikel 101 FEUF (fd artikel 81 EG-fördraget)
Artikel 102 FEUF (fd artikel 82 EG-fördraget)
Konkurrenslag (2008:579)
Sakregister
 
  © 2017 Jure AB