Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2013-14 Nr 3
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2013-14 Nr 3
Utgivningsår:2014
Omfång:265 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT131403
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2013-14:3
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Straffrätt

Pris: 265 SEK exkl. moms

 

JT:s prenumeranter kan ta del av innehållet på JT:s hemsida.

***********

Innehållsförteckning:

Artikel:
-Ola Svensson, Förlängning av tidsbestämda avtal mellan näringsidkare och konsument
-Mauro Zamboni, I Never Met Jan Hellner: En främlings perspektiv på Jan Hellners inflytande på svensk rättsvetenskap

Expertgranskad artikel:
-Dominika Borg Jansson, Människohandel för sexuella ändamål: ideala offer och de andra
-Christian Dahlman, Belastningsparadoxen – när kriminell belastning talar till den tilltalades fördel
-Pernilla Leviner, Förbudet mot barnaga i Sverige ur ett jämförande perspektiv – effekter och utmaningar
-Johan Sandstedt, Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: målet Rousk
-Aron Verständig, Kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel

Rättsfall:
-Christian Diesen, Resning till men
-Helena Jung Engfeldt, Mjukvarupatent i amerikansk appellationsdomstol – osäkert rättsläge för patentkrav
-Frida Larsson, Styvföräldrars garantansvar
-Mikael Mellqvist, Kan en övertagandeförklaring enligt 3 kap. 9 § konkurslagen återtas? Ett stycke konkursprocessrätt
-Åke Rådberg, Risk enligt AB 04. HD skriver om AB och skriver om AB
-Jessika van der Sluijs, Normkonkurrens i preskriptionsrätten – in dubio dubbla spår
-Carl Svernlöv, Prosolviadomen – en djup respekt för det sannolika

Skiljedomsrätt:
-Erik Mårild, Begäran att skiljenämnd ska pröva återkallat yrkande

Recension:
-Andreas Anderberg, Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus förlag, 2013
-Dan Frände, Magnus Ulväng, Brottslighetskonkurrens. Om relationer mellan regler och fall, Iustus förlag, 2013
-Jussi Matikkala, Maria Forsman, Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn (ak. avh.), Norstedts Juridik, 2013
-Joakim Nergelius, Fredrik Sterzel, Finansmakten i författningen, Iustus förlag, 2013
-Ola Zetterquist, Ulf Bernitz, Europarättens genomslag, Norstedts Juridik, 2012

Debatt:
-Erik Ficks, Avtal om att lösa en tvist genom medling utgör inte rättegångshinder eller hinder mot skiljeförfarande
-Nils-Bertil Morgel, l Europadomstolens dom i målet Rousk mot Sverige – hur påverkar den svensk indrivning?
 
  © 2017 Jure AB