SOU 2014:18 Straffskalorna för allvarliga våldsbrott
   
 
Titel:SOU 2014:18 Straffskalorna för allvarliga våldsbrott
Utgivningsår:2014
Omfång:285 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240892
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:18
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att straffen för vissa allvarliga våldsbrott ska skärpas. De lägsta föreskrivna straffen för respektive brottstyp ska enligt förslagen uppgå till följande nivåer.

Grovt olaga hot och grovt olaga tvång: fängelse i nio månader i stället för sex månader.
Grov misshandel och grov utpressning: fängelse i ett år och sex månader i stället för ett år.
Grovt rån och synnerligen grov misshandel: fängelse i fem år
Dråp: fängelse i åtta år i stället för sex år.
Inga förändringar föreslås avseende maximistraffen för respektive brottstyp.

Vidare föreslår utredningen att ett nytt brott införs i brottsbalken, dråp under förmildrande omständigheter, med straffet fängelse i högst åtta år. Detta brott är avsett att ersätta det nuvarande brottet barnadråp. Utredningen föreslår också att de olika straffskalorna för brott mot lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor utformas på ett delvis annorlunda sätt. Förslaget innebär att straffet skärps väsentligt och att straffskalorna utformas efter mönster från andra allvarliga våldsbrott.
 
  © 2017 Jure AB