Beskattning av stiftelser och ideella föreningar
   
 
Författare:Gunne Cecilia , Löfgren Jerker
Titel:Beskattning av stiftelser och ideella föreningar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:208 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016533
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 536 SEK exkl. moms

 

Beskattning av stiftelser och ideella föreningar är en handbok för advokater och andra jurister, stiftelse- och föreningsförvaltare och styrelser och andra som kommer i kontakt med de skatteproblem som ideella organisationer ställs inför.

Reglerna för skattebefrielse för stiftelser och i viss mån för ideella föreningar har lagts om från 2014. Boken tar upp reglerna både före och efter omläggningen. Boken belyser de flesta typer av stiftelser och ideella föreningar. Den ger råd för skattebefriade organisationer men också anvisningar för hur skattskyldiga stiftelser och ideella föreningar kan undvika skatteproblem. I boken redovisas många nya intressanta
rättsfall som belyser tidigare oklara områden. Inledningsvis beskrivs också det det civilrättsliga regelverket.
 
  © 2017 Jure AB