Risk för mutor
� Gränsdragning i gråzonen
   
 
Författare:Berggren Bengt-Olof , Lindhe Torbjörn
Titel:Risk för mutor � Gränsdragning i gråzonen
Utgivningsår:2014
Omfång:196 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017103
Ämnesord:Straffrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 584 SEK exkl. moms

 

Risken för mutbrott i Sverige är större än många tror och okunskapen om vad som faktiskt kan betraktas som ett mutbrott är betydande. Det finns dessutom en omfattande gråzon – en förmån kan vara acceptabel i ett sammanhang, men straffbar i ett annat. I den offentliga sektorn bör skyddet mot korruption vara extra starkt, men i takt med att offentlig verksamhet allt oftare läggs ut på entreprenad eller bedrivs i bolagsform har gränsen mot näringslivet och dess seder blivit vagare.

År 2012 kom en ny mutlagstiftning med syfte att förtydliga gränsdragningen mellan tillbörliga och otillbörliga förmåner. Dessutom skapades en riktgivande kod för förmåner i näringslivet.

I Risk för mutor redogörs för de rådande straffbestämmelserna och hur den offentliga sektorn bör förhålla sig till näringslivskoden för att skapa transparens. Här ges dessutom utförlig information om risksituationer och hur man kan skydda sig i olika verksamheter. En betydande del ägnas åt den s.k. Göteborgshärvan och lärdomar man kan dra av denna. Boken vänder sig till personer som arbetar i eller på annat sätt kommer i kontakt med den offentliga sektorn.
 
  © 2017 Jure AB