Medierätt
� En handbok
   
 
Författare:Wetterberg Dag
Titel:Medierätt � En handbok
Utgivningsår:2014
Omfång:166 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017783
Ämnesord:Immaterialrätt , Offentlig rätt

Pris: 444 SEK exkl. moms

 

Medierätten är det rättsområde som styr regelverket inom medier såsom televisionen, film, bokutgivning, radio, musik, tidnings- och tidskriftsområdet. I denna bok knyter författaren an till de specifika medieprodukterna, t.ex. böckernas innehåll, tv-produktionen, ett radioprograms innehåll och en tidskrifts fotoredaktionella frågor.

Den övriga juridiken i ett medieföretag ser ungefär ut som i andra verksamheter, där årsredovisningar ska upprättas, distributionsavtal skrivas och anställningsavtal ingås.

De centrala juridiska rättsområdena inom mediejuridiken är yttrandefrihet, personlig integritet och upphovsrätt. Dessutom finns det vissa speciella frågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrätten som rör medierätten. Boken utgår från lagstiftning, förarbeten, doktrin samt författarens egna erfarenheter som jurist och rådgivare till medieföretag och upphovsmän.
 
  © 2017 Jure AB