SOU 2001:63 Offentliga Sverige på nätet
   
 
Titel:SOU 2001:63 Offentliga Sverige på nätet
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2002:20.
Utgivningsår:2001
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214946
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sverige Direkt-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:63
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 137 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande av Sverige Direkt-utredningen föreslås inrättandet av portalen SverigeDirekt - en gemensam ingång till de offentliga informations- och självbetjäningstjänster som myndigheter, kommuner och landsting tillhandahåller på Internet.

Några föreslagna åtgärder:

- Enkla sökvägar med möjlighet till fritextsökning på de webbsidor som SverigeDirekt länkar till
- Samordning med Samhällsguiden och rättsinformationssystemet
- SverigeDirekt organiseras som en myndighet med staten som huvudman
- De anslag som i dag finansierar portalen SverigeDirekt, Samhällsguiden och rättsinformationssystemet förs över till den nya myndigheten
 
  © 2017 Jure AB