Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor
   
 
Titel:Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor
Utgivningsår:2014
Omfång:68 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241127
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:17
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA), utvecklas till att bli ansvarig myndighet för vissa familjefrågor. Myndigheten ombildas från och med den 1 mars 2015 genom att den tar över det ansvar och de uppgifter som Socialstyrelsen har inom det familjerättsliga området.

Myndigheten föreslås byta namn till Myndigheten för familjerätt och adoption. Myndigheten för familjerätt och adoption ska också förvalta och utveckla den kunskapsbas som tagits fram inom den nationella strategin för föräldrastöd som Statens folkhälsoinstitut tidigare har ansvarat för.
 
  © 2017 Jure AB