Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2013-14 Nr 4
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2013-14 Nr 4
Utgivningsår:2014
Omfång:232 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT131404
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2013-14:4
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Straffrätt

Pris: 232 SEK exkl. moms

 

JT:s prenumeranter kan ta del av innehållet på JT:s hemsida.

***********

Innehållsförteckning:

Artikel:
-Nick Dimitrievski, Akademiska för nybörjare – vägar till ett juridiskt skriftspråk i juridikutbildningen
-Birger Nydrén,Produktansvarets reformering. Inringning till andra akten
-Natali Phalén, Mediebevakning – ett hot mot domarens objektivitet?
-Peter Westberg, Domare i egen sak – om jäv mot domare och nämndeman i svenska brottmål

Expertgranskad artikel:
-Märta C. Johansson, Människohandelsbrottets decennielånga metamorfos: En studie i oklarheter och motsägelser
-Gustav Lindkvist, Kan en sakfråga bli en rättsfråga? Något om prejudikatvärde för bevisvärderingsprejudikat angående analys av utsagor
-Johannes Marszalek, Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning

Rättsfall:
-Mikael Mellqvist, Säkerhet som konkurshinder
-Jakob Heidbrink, Patrik Södergren, Anslutningsavgifter på elmarknaden: vem prövar, när och hur?
-Johan Sørensson, Olaga förföljelse – enstaka incidenter eller systematiskt förföljande?

Skiljedomsrätt:
-Jonas Rosengren, Joshua Karton, The Culture of International Arbitration and the Evolution of Contract Law, Oxford University Press, Oxford 2013,

Recension:
-Petter Asp, Markus Naarttijärvi, För din och andras säkerhet. Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel (ak.avh.), Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet nr 29, 2013,
-Andrea Sundstrand, Anders Asplund, Magnus Ehn, Daniel Johansson & Erik Olsson, Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure Förlag, 2012,

-Magnus Ulväng, Jack Ågren, Billighetsskälen i BrB 29:5 – Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning (ak. avh.), Jure Förlag, 2013,

Debatt:
-Petter Asp, Sex & samtycke – en lagstiftningsteknisk fråga
-Anders Ekman, Ändamålsenlig medverkan av nämndemän i förvaltningsrätt – reflektioner kring ett betänkande
-Kristina Forsbacka, Birgit Flening, Karin Dunér & Malou Larsson-Klevhill, Ny miljörisk för moderbolag. Finansiering av dotterbolag kan medföra direkt ansvar för miljöskuld
-Peter Savin, För vems räkning ska konkursförvaltaren bevaka?
 
  © 2017 Jure AB