Marknadsföringslagen
� En kommentar
   
 
Författare:Levin Marianne
Titel:Marknadsföringslagen � En kommentar
Utgivningsår:2014
Omfång:309 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105382
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lexino - Djupa lagkommentarer
Ämnesord:Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 1152 SEK exkl. moms

 

Marknadsföringsrätten har över tid gett upphov till ett ganska stort antal böcker och artiklar på olika nivåer allt sedan Sverige blev ett europeiskt föregångsland genom 1970 års lag mot otillbörlig marknadsföring. Däremot har marknadsföringslagen aldrig tidigare blivit föremål för en regelrätt lagkommentar. Förklaringen kan vara att området är det närmaste vi i Sverige kommer det man kan kalla för ett system av judge made law. Lagen fastställs och utvecklas av rättsliga prejudikat.

Författningens centrala delar är ganska öppna och domarnas tolkning görs på ett sådant sätt att det kontinuerligt skapas ny lag på grundläggande rättsliga principer.

Den här boken vänder sig i första hand till jurister som har anledning att tolka och tillämpa marknadsföringslagen. Men den kan säkert genom sin omfattande och översiktliga redovisning av praxis även komma till nytta både i undervisning och som referensbok.
 
  © 2017 Jure AB