Ds 2014:24 Ökad endomarbehörighet i tvistemål
   
 
Titel:Ds 2014:24 Ökad endomarbehörighet i tvistemål
Utgivningsår:2014
Omfång:53 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241424
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:24
Ämnesord:Processrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Denna utredning behandlar frågan om en ändrad ordning för tingsrättens domförhet vid huvudförhandling i tvistemål. Domstolarna behöver få möjligheter till en bättre och mer effektiv handläggning av tvistemål utan att kravet på rättssäkerhet åsidosätts.

Föreslår bl.a. att det krav som i dag i vissa fall ställs upp på samtycke från parterna till endomarsits tas bort. För familjemålen föreslås ingen förändring när det gäller domförhet.
 
  © 2017 Jure AB