Avtal
� Praktisk handbok om hur du skriver avtal och kontrakt
   
 
Författare:Molin Anna
Titel:Avtal � Praktisk handbok om hur du skriver avtal och kontrakt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:217 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170279027
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

AVTAL är en praktisk handbok om hur du skriver olika typer av avtal och kontrakt. Boken går punkt för punkt igenom vilka delar som ska ingå i ett avtal och hur du undviker fallgropar.

Boken innehåller exempel på hur de vanligaste avtalsbestämmelserna kan utformas. Bland annat när det gäller avtalstid, uppsägning av avtalet, betalningsvillkor, leveransvillkor, konkurrensförbud, sekretess, äganderättsförbehåll, säkerheter, dröjsmålsränta och betalningspåminnelser.
 
  © 2017 Jure AB