Skadestånd vid patentintrång
   
 
Författare:Hellberg Jonas
Titel:Skadestånd vid patentintrång
Utgivningsår:2014
Omfång:421 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235731
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Immaterialrätt , Skadeståndsrätt , Processrätt

Pris: 620 SEK exkl. moms

 

Skadestånd anses i allmänhet vara den centralaste och betydelsefullaste sanktionen vid patentintrång, eftersom den utgör patenthavarens enda möjlighet att bli ekonomiskt kompenserad för de skador som lidits till följd av ett intrång. Mot bakgrund av att patentet i takt med den snabba ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället fått allt större betydelse har sanktionerna – inkluderat skadestånd – också kommit i mer fokus, såväl nationellt som internationellt.

I Skadestånd vid patentintrång undersöks om skadeståndssanktionen och den patenträttsliga skadeståndsprocessen ger patenthavaren möjlighet att erhålla full ekonomisk kompensation för uppkomna skador vid intrång och om de utdömda ersättningarna är tillräckligt effektiva inom det patenträttsliga området. Särskilt fokuseras på beräkningsgrunderna och de processuella bevisreglerna. Det undersöks bland annat om patenthavaren ska kunna erhålla viss ersättning även om ingen faktisk ekonomisk skada uppkommit på grund av patentintrånget, om patenthavaren ska kunna erhålla intrångsgörarens otillbörliga vinst som ersättning, om ideell ersättning ska kunna dömas ut till patentföretag som verkar i professionella och kommersiella sammanhang, om det ska finnas möjlighet att döma ut högre ersättningar vid klart uppsåtliga intrång och även om det behövs en förändring av de nuvarande bevisreglerna som gäller vid processer om skadestånd vid patentintrång.

Jonas Hellberg är verksam som forskare och lärare i immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB