Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag
   
 
Titel:Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag
Utgivningsår:2014
Omfång:316 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241677
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:31
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria redovisas huvudsakligen följande.

-Vilka författningsändringar som krävs om bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, skulle ändras i fråga om kravet att kommunen i vissa fall alltid ska upprätta en detaljplan. Författningsändringar krävs i sådant fall i miljöbalken, väglagen (1971:948), ordningslagen (1993:1617), lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt i PBL.
-Behovet av följdändringar i fastighetsbildningslagen(1970:988) respektive lagen (2014:227) om färdigställandeskydd med anledning av de nya bestämmelser om s.k. komplementbostadshus som infördes i PBL den 2 juli 2014.
-Behovet av ytterligare ändringar i miljöbalken för att säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid bostadsbyggnader.
-Flera nya steg för en effektivare plan- och bygglag.
 
  © 2017 Jure AB