Avtaler
   
 
Författare:Giertsen Johan
Titel:Avtaler
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:362 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215022901
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1002 SEK exkl. moms

 

I AVTALER redegjør forfatteren for kontraktsrettslige grunnprinsipper som avtalefrihet og forutberegnelighet, og behandler avtaleinngåelse, tolking, ugyldighet, lemping og fullmakt/representasjon.

I denne tredje utgaven er Høyesteretts styrking av forbrukervernet i Røeggen-dommen fra mars 2013 tatt med. Dommen er ifølge forfatteren et taktskifte fra landets øverste domstol, med større vekt på et ujevnt styrkeforhold mellom partene enn i tidligere rettspraksis rundt avtaleloven § 36.EU-domstolens avgjørelser om forbrukeravtaledirektivet er ytterligere integrert. Norsk praksis må være i samsvar med EU-domstolens tolking av direktivet. Med et stigende antall avgjørelser får denne kilden økende betydning i spørsmålet om avtaler skal settes til side eller endres etter avtaleloven § 36.EUs direktiv om forbrukerrettigheter skal gjennomføres i norsk lov fra juni 2014. Også dette direktivet er integrert.
 
  © 2017 Jure AB