Brottsoffermyndighetens referatsamling 2014
   
 
Titel:Brottsoffermyndighetens referatsamling 2014
Anmärkning:Kontakta Jure för stående order, telnr 08-6620080.
Utgivningsår:2014
Omfång:130 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789197920667
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Försäkringsrätt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

Årets utgåva redovisar Brottsoffermyndighetens rättstillämpning i fråga om ersättning för kränkning i en ny, helt omarbetad jubileumsutgåva. Referatsamlingen fokuserar på att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott av skiftande svårighetsgrad.

Eftersom en ny brottsskadelag har trätt i kraft den 1 juli 2014 innehåller referatsamlingen också ett avsnitt som belyser de förändringar som skett i lagen i förhållande till äldre lagstiftning. Tf. brottsskadechefen Hans Sjölander har ansvarat för den slutliga sammanställningen.
 
  © 2017 Jure AB