Från ord till handling
� Ett nationellt brottsförebyggande program
   
 
Titel:Från ord till handling � Ett nationellt brottsförebyggande program
Utgivningsår:2014
Omfång:38 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235960
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 84 SEK exkl. moms

 

För snart 20 år sedan presenterade regeringen ett nationellt brottsförebyggande program vid namn Allas vårt ansvar (1996:59). En viktig del i programmet var att stärka det lokala brottsförebyggande arbetet genom ett medborgligt engagemang och samverkan mellan myndigheter, företag, organisationer m.fl. aktörer.

De gångna årens erfarenheter visar emellertid att ”allas vårt ansvar” lätt blir till ”ingens ansvar”. I denna rapport presenterar vi därför ett helt nytt förslag för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sveriges 290 kommuner. Grunden för detta arbete handlar om att med i första hand situationella åtgärder minska sannolikheten för att brott begås genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra.

Utgångspunkten är behovet av att klara ut vilken förmåga som krävs hos kommun¬erna och polisen för att dessa ska kunna utföra sina åtaganden när det gäller säkerheten för de som bor, verkar och vistas i kommunerna.

I rapporten beskrivs också vilka möjligheter vi ser att finansiera den reformering som är nödvändig.
 
  © 2017 Jure AB