Studiematerial i straffrätt
   
 
Författare:Westerlund Gösta
Titel:Studiematerial i straffrätt
Utgivningsår:2014
Omfång:168 sid.
Förlag:Bruun Juridik
ISBN:9789172235861
Serie:Bruun Juridik
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Detta studiematerial är avsett att användas i undervisningen i kurser i straffrätt. Det är tänkt som ett komplement till de mer omfattande läroböckerna. Här beskrivs på ett pedagogiskt sätt, i stencilform, många frågeställningar inom den allmänna straffrätten. Bland mycket annat behandlas brottets objektiva och subjektiva sida, konkurrensfrågor, nödvärnsrätt, stämpling, förberedelse och försök, polisens rätt att använda våld och medverkansfrågor. Vidare beskrivs ett stort antal av brottsbalkens brott på ett schematiskt sätt för att underlätta inlärningen. Boken avslutas med över 230 frågor med facit som fungerar som ett diskussionsunderlag.

Gösta Westerlund är jur.dr. och har bland annat varit ansvarig för straffrättsutbildningen vid Polishögskolan och vid Göteborgs universitet. Han är författare till ett flertal böcker inom straffrätt, t.ex. Brott och påföljder som utkom i en femte upplaga 2014.
 
  © 2017 Jure AB