Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2014-15 Nr 1
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2014-15 Nr 1
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2014
Omfång:260 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT141501
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2014-15:1
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , EU-rätt

Pris: 260 SEK exkl. moms

 

JT:s prenumeranter kan ta del av innehållet på JT:s hemsida.

***********

Innehållsförteckning:

Artikel:
- Reinhold Fahlbeck, Religionsfrihet och mänskliga rättigheter
- Peter Jennergren, Hovrättens Prosolviadom: En ekonomisk betraktelse

Expertgranskad artikel:
- Jakob Heidbrink, Mer om det förvaltningsrättsliga avtalet
- Fredrik Morawetz, 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt
- Andrea Sundstrand, Offentlig upphandling och korruption

Rättsfall:
- Andreas Anderberg, Grov oaktsamhet i bidragsbrottslagens mening?
- Mikael Mellqvist, Omedelbart ogillande av ogrundade käromål
- Andreas Rönnheden, Preciserat revisorsansvar: Ersättningsberättigad krets och kausalitetsprövning i flera led
- Laila Zackariasson, Peter Strömgren, Tillbehör till samägd fastighet
- Alexander Unnersjö, Borgenärens sekundära destinationsrätt för betalningar – en regel inte utan undantag

Skiljedomsrätt:
- Joel Dahlquist, Skiljedomen i den bilaterala investeringstvisten Micula m.fl. mot Rumänien

Recension:
- Kåre Lilleholt, Elisabeth Ahlinder, Finansiering med 198 fastigheter som säkerhetsunderlag. Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser (ak. avh.), Jure Förlag, 2013, 355 s.
- Konrad Lundberg, Marcus Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, Liber, 2014, 150 s.
- Jørn Øyrehagen Sunde, Martin Sunnqvist, Konstitutionellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attityder under två sekel (ak. avh.), Jure Förlag, 2014, XXII+863 s.
- Catharina Calleman, Wanna Svedberg, Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt – En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden (ak. avh.), Bokbox förlag, 2013, 514 s.

Debatt:
- Hans Ranholm, Peter Borgström, En kommentar till Peter Westbergs uppsats Vittne, sakkunnig eller upplysningsperson vid förundersökning i brottmålsprocessen
- Leif Holmqvist, Ytterligare något om marknadshyresyttrande
- Ulrik Hägge, Obeståndstidpunkten
- Jessika van der Sluijs, Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – Avtals- och näringsrättsliga aspekter
- Claude Zacharias, En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision
 
  © 2017 Jure AB