Internationell straffrätt
   
 
Författare:Asp Petter
Titel:Internationell straffrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:162 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789094
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Svensk straffrätt nr. 2
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 278 SEK exkl. moms

 

Internationell straffrätt är en lärobok som fokuserar på straffrättens internationella dimensioner. Boken är indelad i tre avdelningar som behandlar i tur och ordning:

• Internationell straffprocessrätt. Under denna punkt faller bl.a. frågor om svensk jurisdiktion över brott med internationella inslag, internationell rättslig hjälp i brottmål, utlämning (och överlämnande)
för brott samt överförande av lagföring.
• Folkrättslig och EU-rättslig påverkan på de nationella straffrättssystemen, dvs. fokus är här på frågan om hur den allmänna folkrätten, internationella konventioner och andra överenskommelser samt EU-rätten på olika sätt ställer krav på de nationella straffrättssystemen.
• Internationella brottmålsdomstolar. I avdelningen ges i första hand en kortfattad översikt över Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion samt över de brott som domstolen har att döma över.

Boken utgör den andra delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt.
 
  © 2017 Jure AB